Voor opera- en zangprojecten onder leiding van Margot, zie Key2Singing.

Nieuwe CD Trigon: A medieval Christmas, met liederen uit de Nederlanden, 15e en 16e eeuw.

Begin december verkrijgbaar

A Medieval Christmas, kerstliederen uit handschriften uit de Lage Landen van de 15e en 16e eeuw, in het Latijn en het Middelnederlands en mengsels daarvan. Prachtige liederen uit ons cultureel erfgoed!

De cd is te bestellen door 26 euro over te maken op
NL36INGB0001581151 t.n.v. M. Kalse te Leiden,
onder vermelding van "Cd kerst"
en het adres waar de cd heen gestuurd moet worden.


OVERIG NIEUWS

  • Kerstconcert ensemble Trigon; middeleeuwse kerstmuziek uit de Nederlanden

    Zondag 17 december om 15.30 u, 'tHuys Dever, Heereweg 349A, 2162 CA Lisse, toegang 15 euro inclusief glas glühwein na afloop bij de open haard!
    Kaarten te bestellen via 0252-411430 of kasteeldever@gmail.com

    Tevens op locatie te koop de nieuwe CD "A medieval Christmas", kerstliederen uit handschriften uit de Lage Landen van de 15e en 16e eeuw.
    Prachtige liederen uit ons cultureel erfgoed!


U hoort Es ist vollbracht uit de Johannes Passie van Johann Sebastian Bach, een live uitvoering met Van Wassenaer consort o.l.v. Alex geluk.